dijous, 16 de febrer de 2017

UF0684- Projecte UD3-Rehabilitació, restauració i decoració inicial de l'allotjament rural

AL Dropbox teniu un dossier de la masia catalana.
un joc: EDU 365 El restaurant

Elements de caràcter etnogràfic
La protecció de l’anomenat patrimoni etnogràfic, on podíem incloure tota la sèrie d’arquitectures tradicionals en l’ampli sentit anteriorment definit, s’inclou en la legislació espanyola per primera vegada en l’anomenada Llei del Patrimoni Històric Espanyol l’any 1985 que en el seu títol VI defineix els béns immobles de caràcter etnogràfic com “aquelles edificacions i instal·lacions les quals el model constructiu siga expressió, de coneixements, adquirits, arrelats i transmesos consuetudinàriament i la factura s’acomode, en el seu conjunt o parcialment, a una classe, tipus o forma arquitectònics utilitzats tradicionalment, per les comunitats o grups humans”.

dimecres, 8 de febrer de 2017

UF0684 Projecte UD2.Posada en marxa d'un allotjament rural

Per aquesta unitat, teniu al DROPBOX penjats dos dossiers i alguns exemples de projectes.
L'índex de la Unitat és:

Unitat 2 - Posada en marxa d'un allotjament rural
    2. El projecte empresarial. -Dossier McGraw-
      2.1. La creació d'una empresa
      2.2. Viabilitat del projecte
      2.3. Memòria del projecte
      2.4. La Constitució formal de l'empresa. (GUIA INICIA GENCAT) també la teniu al Dropbox.